Zaczynam Od Nowa. Jak Uniknąć chronicznego Kryzysu Po Rozstaniu.

Słowo kryzys pochodzi z greki i oznacza zmianę a zmiana jest naturalnym elementem naszego życia. Kryzys jest też koniecznym etapem w życiu, bo tworzy warunki do zmiany.
Jest on pretekstem, abyśmy zrobili nasz własny przegląd generalny i mogli wyjść poza stosowane dotychczas sposoby radzenia sobie w życiu.

Przez tysiące lat ludziom towarzyszyły rytuały na różnych trudnych zakrętach życiowych. Rytuały miały tę zaletę, że skupiały uwagę każdego człowieka i jego społeczności na nim samym i pozwalały celebrować ważne dla niego momenty życiowe. Dziś za pomocą reklam, filmów, poradników, czasopism wkłada się ludziom do głów, że trzeba jak ognia unikać smutku i refleksji. Dlatego też dziś człowiek gubi się pomiędzy strachem, że zwariuje albo już zwariował, a poczuciem, że w ogóle nie wolno mu się załamywać. Wszelkie ryzyko, zagrożenia wokół nas z roku na rok staje się coraz mniej konkretne, a więc też coraz trudniejsze do ogarnięcia dla naszego mózgu. Nie jest już ryzykiem konkretna choroba, bo mamy na nią szczepionki, ani zawalenie domu, bo posiadamy ubezpieczenie. Problemem w dzisiejszym świecie stają się relacje międzyludzkie, które są dla nas coraz bardziej skomplikowane a rynek pracy jest coraz trudniejszy. Ryzykowne stało się już samo życie. Wynikiem tego są rodzące się kryzysy, których osoba doświadcza i odczuwa jako trudność nie do zniesienia. Nadanie danym zdarzeniom rangi problemu i niemożności znalezienia jego rozwiązania powoduje u człowieka wyczerpanie zasobów wytrzymałości i znacząco narusza mechanizmy radzenia sobie z trudnościami na drodze zwyczajowych wyborów i zachowań. To my interpretujemy sytuację, ciąg zdarzeń jako kryzys. Człowiek staje sam przed swoim kryzysem, pojawiającym się w momencie skumulowania problemów a jego układ hormonalny reaguje w taki sam sposób, w jaki reagowałby w chwili realnego zagrożenia. Albowiem nasz mózg nie odróżnia wyobrażonych zagrożeń od zdarzeń rzeczywistych. Kiedy kryzysy nie zostaną przepracowane ukrywamy je za różnymi, wygodnymi maskami. To wtedy pojawia się wypalenie zawodowe, zespół przewlekłego zmęczenia, zespół utraty sensu, wykluczenie cywilizacyjne, samotność i inne przeróżne dziesiątki nazw.
Pojawiają się zaburzenia równowagi psychofizycznej, poczucie utraty kontroli, ograniczona jest zdolność działania, wzmaga się stan napięcia emocjonalnego i poczucie niepewnej przyszłości.
Kiedy osoba doświadcza kryzysów, trudności a jego świat jest zdezorganizowany, stan równowagi psychicznej jest zaburzony i podejmowane próby radzenia sobie są nieudane.

Zaczynam Od Nowa. Jak uniknąć chronicznego kryzysu po rozstaniu.

To wtedy bardzo dobrym sposobem poradzenia sobie z kryzysem jest pomoc coacha kryzysowego. Dzięki współpracy z coachem kryzysowym osoba doznająca kryzysu łatwiej dokona reinterpretacji danych sytuacji i wydarzeń, które stały się dla niej kryzysowe. Poprzez nadanie nowego adaptacyjnego znaczenia, wypracowanie nowych, przystosowawczych strategii, zachowań i reakcji a także zachęcanie do szukania nowych rozwiązań coach kryzysowy pomoże osobie wyjść z kryzysu. To wtedy też kryzys stać się może dla człowieka okazją i szansą do jego własnego rozwoju. Poprzez nauczanie nowych strategii przez coacha kryzysowego osoba w kryzysie może wypracować swoje nowe nawyki i strategie reagowania. Może ona realnie uświadomić sobie znaczenie sytuacji, zmienić poglądy i przekonania, na takie które będą ją wspierać a nie ograniczać. Będzie także potrafiła podjąć nowe działania, takie które doprowadzą do przywrócenia jej równowagi emocjonalnej i psychicznej, dotąd zachwianej przez zdarzenie kryzysowe.

Najczęściej spotykanym w mojej pracy jako coacha kryzysowego jest kryzys sytuacyjny związany z relacjami w związku. Chcę poruszyć tu temat rozstania i rozwodu. Utrata partnera wskutek rozstania, rozwodu powoduje nie tylko ból i rozpacz. Znacznie wzrasta także poziom hormonu stresu, co negatywnie wpływa na samopoczucie fizyczne i psychiczne. Rozwód skutecznie aktywuje głęboki układ limbiczny w mózgu obu partnerów. Kiedy dwie osoby wchodzą ze sobą w seksualną relację, w mózgach obojga zachodzą zmiany neurochemiczne, które sprzyjają tworzeniu limbicznych, emocjonalnych więzi. Poprzez rozstanie i rozwód limbiczna więź, łącząca partnerów dotąd bardzo mocna, zostaje zerwana, przez co rozwodzący się nie tylko zaczynają czuć się przygnębieni i ogarnięci negatywnymi myślami, ale także stają się nadwrażliwi i każdą najdrobniejszą sprawę odbierają jako wymierzoną przeciwko sobie. Zerwanie tej więzi, tkwiącej głęboko w mózgu powoduje, że osoba przestaje czuć się kompletna, mogą dopaść ją problemy ze snem, apetytem, drażliwość i izolacja społeczna. Istotne jest to, że nawet osoba inicjująca rozstanie i rozwód cierpi i często przechodzi przez okres depresji, bo chemiczne więzi limbiczne pękają u obu zaangażowanych stron kryzysu. Zwykle najbardziej skrzywdzona jednak będzie wskutek rozwodu kobieta, a wynika to między innymi z większych rozmiarów układu limbicznego u pań. Efektem relacji w związku jest to, że to często kobieta wytwarza silniejszą więź limbiczną z partnerem. Osoba po rozstaniu i rozwodzie traci nie tylko partnera ale i zdrowie. To w sytuacji rozstania i rozwodu trzeba rozstać się nie tylko z samym partnerem ale też ze swoim dawnym życiem. Osoba po rozwodzie często przestaje dbać o siebie, nieprawidłowo odżywia się, zapomina o aktywności fizycznej, cierpi na bezsenność i może skutkować to depresją. Rozstanie i rozwód w rodzinie nie dotyka tylko dorosłych rodziców, ma również bardzo duży wpływ na dzieci, które pojawiły się w tym związku. Dla porównania, okazało się, że dla dziecka strata jednego z rodziców z powodu śmierci ma mniej ujemne skutki, niż z powodu rozstania, rozwodu. W większości sytuacji kryzysowych, takich jak trzęsienie ziemi, powódź czy pożar, rodzice instynktownie ratują najpierw swoje dzieci i starają się przenieść je w bezpieczne miejsce. Podczas rozwodu matki i ojcowie odwracają się od nich, zajmując się przede wszystkim swoimi problemami. I to w takiej sytuacji zdecydowanie gorzej radzą sobie niemal we wszystkich dziedzinach życia rodzinnego – wychowaniu, zabawie, trosce fizycznej i emocjonalnym wsparciu. Rozwód jest jedynym poważnym kryzysem rodzinnym, w którym właściwie nie istnieje wsparcie społeczne. Rozstanie i rozwód są doświadczeniem tragicznym, kojarzącym się z zaprzeczeniem, gniewem, żalem, cierpieniem i depresją. Jednocześnie gniew, zakorzeniony w głębokim poczuciu wykorzystania i upokorzenia danej osoby, wpływa ze zranionego szacunku do samego siebie. Pozytywnym jest to, że taki gniew pomaga obronić siebie przed poczuciem depresji, bycia niekochanym i porzuconym. Rozwód różni się od innych kryzysów tym, że gniew częściej eksploduje w postaci fizycznej i słownej przemocy, a ta powoduje poważne psychologiczne rany i krzywdy. Ból porozwodowy jest jednym z najbardziej trwałych, dominujących i rujnujących doświadczeń w życiu człowieka, niezależnie od tego, że rozwód tak spowszechniał iż stał się prawie normą. Rozstanie i rozwód należą również do zdarzeń najtrudniej naprawialnych. Trauma rozwodowa może trwać jeszcze po 10 latach. Co trzecia kobieta i co czwarty mężczyzna uznali życie po rozwodzie za smutne i pozbawione satysfakcji. Dla wielu upływ nawet 15 lat nie oznacza zniknięcia bólu i cierpienia. Łatwe rozstanie a tym bardziej rozwód nie istnieją. Jeśli nawet rozstanie, rozwód przebiegły pokojowo to i tak koniec relacji jest trudny i bolesny. Życie po rozwodzie zmienia się o 180 stopni. Partnerzy często nie zdają sobie sprawy, że urazy i żal skrywany na dnie serca pozostaje z nimi przez długi czas. Nie każdy potrafi poradzić sobie z zaistniałą sytuacją.
Na początku kryzysu pojawia się głęboki ból, który powinien stopniowo słabnąć. Po nich pozostaje cisza, samotność, niemoc i bardzo silne pragnienie bliskości. Konsekwencje emocjonalne kryzysu rozwodowego są dotkliwe. Bo tak naprawdę oprócz osoby, którą kiedyś tak bardzo kochaliśmy tracimy coś jeszcze – część siebie. Po rozstaniu i rozwodzie często człowiek nie potrafi odnaleźć się w rzeczywistości, czuje się obco.

Wszystko się zmienia :
nie tylko formalności, ale przyzwyczajenia, wspólne wieczory, wakacje, grupy towarzyskie. Rutyna zostaje zastąpiona chaosem i niepewnością jutra. Ważnym elementem kryzysu związanego z rozwodem i rozstaniem jest to, że stanowią one specjalną kategorię kryzysu, w którym obok siebie pojawiają się nowe rozwiązania i nowe problemy a także zewnętrzne i wewnętrzne zmiany człowieka. Podobnie jak w pozostałych kryzysach kryzys związany z rozwodem i rozstaniem może być szansą na nowe życie.
Kiedy osoba będąca w kryzysie będzie miała możliwość skorzystania z coachingu tradycyjnego, może to być bardzo utrudnione a często niemożliwe. Ponieważ coaching tradycyjny opiera się na prowokującym do myślenia, kreatywnym procesie, który inspiruje klienta do osiągania i wykorzystania najwyższego osobistego i zawodowego potencjału klient będący w kryzysie nie będzie w stanie z niego w pełni skorzystać. Niemożność ta wynika z tego, że człowiek w kryzysie nie ma dostępu do swoich zasobów, nie jest też w stanie sam rozwiązać swoich problemów, co wynika z zablokowania dostępu do jego zasobów a brak energii nie pomaga w rzeczywistej ocenie i spojrzeniu na kryzysową sytuację.

Aby skutecznie wykorzystać metody, narzędzia, ćwiczenia a także całą ideę coachingu tradycyjnego u klienta w kryzysie należy właśnie w tym momencie rozpocząć pracę wykorzystującą coaching kryzysowy. Koniecznym elementem rozpoczęcia pracy coacha kryzysowego jest określenie rodzaju, etapu i głębokości kryzysu, co pozwoli na podjęcie decyzji o dalszej współpracy z klientem, bądź poinformowaniu klienta o zasadnej wizycie u psychiatry, psychoterapeuty lub innego specjalist. Po tym etapie, kiedy coach kryzysowy na pierwszym miejscu zajmie się kryzysem klienta i skutecznie zostanie przepracowany jego kryzys, po to aby dana osoba odzyskała dostęp do zasobów, dała upust emocjom i została ustabilizowana emocjonalnie, zyskała szerszą perspektywę i możliwość dostrzeżenia nowych rozwiązań i strategii a przez to odzyskała swoją energię możemy przejść do pracy metodami coachingu tradycyjnego.

Zaczynam Od Nowa. Jak uniknąć chronicznego kryzysu po rozstaniu.

Nie tylko w dzisiejszym świecie kryzys był i jest szansą na znalezienie zagubionego sensu życia i odnalezienie jego piękna i wartości. Jest również szansą rozwoju osobowości każdej osoby. Tak, jak wspomniałam na początku, dzięki podzieleniu się kryzysem, trudnościami ze specjalistą – coachem kryzysowym, których doświadcza klient może on przezwyciężyć kryzys po to, aby nie przekształcił się on w kryzys chroniczny lub głęboki i w następstwie nie powrócił do nas ze zdwojoną siłą. Poprzez coaching kryzysowy i współpracę klienta z coachem kryzysowym może on uświadomić sobie co się z nim dzieje w trudnych sytuacjach skutecznie, zdrowiej i szybciej.

 

Anna Gumińska Zaczynam od nowa
Pomagam i pracuję z kobietami i mężczyznami, którzy chcą Zacząć Od Nowa. Pomagam osobom, które świadomie i skutecznie chcą pójść do przodu po trudnych doświadczeniach, rozstaniu i rozwodzie. Bez straty kolejnej części życia i czasu.  Pomaga tym, którzy chcą ruszyć do przodu, aby osiągnąć stabilne szczęście kiedy jednocześnie coś je w tym blokuje. Pomaga sformułować jasne, mierzalne sposoby a z nimi skuteczny plan konieczny do urzeczywistniania lepszego życia. Pomaga podjąć klientkom i klientom odważne działania.

Szybciej, bezpieczniej i Konkretnie.

Nasza współpraca doprowadza klientkę/klienta do poprawy jakości życia we wszystkich sferach, które wiążą ze sobą życie osobiste, zawodowe, biznes, życie rodzinne, relacje i zdrowie.

Anna Gumińska

• Coach kryzysowy z certyfikatem honorowanym przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne i Akademię Coachingu Kryzysowego.
• Trener, edukator, wykładowca, z certyfikatem potwierdzającym spełnienie 5 poziomów Europejskich Ram Kwalifikacji zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady i standardami kwalifikacji zawodowych według MPiPS.
• Life coach po studiach podyplomowych Life Coaching Start Up w Collegium Civitas i indywidualnym 100 godzinnym trenningu approved Coach Specifig Training Hours ICF.
•  Członek Rady Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego.
• Pracuje zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etyki i ze standardami International Coach Federation, międzynarodowej organizacji reprezentującej środowisko profesjonalnych coachów.

Więcej informacji znajdziesz :
www.annaguminska.pl
https://www.facebook.com/annaguminskapl/

P.S. Jeśli chcesz Zacząć Od Nowa. Będzie mi bardzo miło poznać Ciebie i pomóc Ci. Zaproponuję Ci skuteczną i bezpieczną pracę po  to, aby po trudnościach życiowych, rozstaniu, rozwodzie odmienić Twoje życie na nowo. Preferujesz indywidualną pracę – napisz lub zadzwoń do mnie.

Zadzwoń do mnie : 503 998 701

www.annaguminska.pl
https://www.facebook.com/annaguminskapl/